7.04.2021.

Architectural Review: Svetlana Kana Radević (1937-2000)

U martu 2020. godine, Ana Kats, kustoskinja izložbe „Svetlana Kana Radević – poslijeratna arhitektura između centra i periferije“, pisala je o Kaninom širokom opusu. Kako ona kaže, Kanin opus zaslužuje pažljivo proučavanje rada i stvaralaštva prve žene arhitekte u Crnoj Gori. U svom tekstu, Kats piše o Kaninom životu, karijeri i dokumentima koji svjedoče o njenom višegodišnjem stvaranju.

Izvorni tekst na engleskom jeziku možete pročitati ovdje.

Život i djelo Svetlane Kane Radević će po prvi put biti izloženo u okviru najveće smotre arhitekture na svijetu, Bijenala u Veneciji. Za više informacija o izložbi, kontaktirajte nas.