Anna Kats

kustoskinja

Anna Kats je istoričarka arhitekture, kustoskinja i kritičarka čiji rad istorizuje političku ekonomiju arhitektonske proizvodnje i tehničkog prenosa kroz socijalističku sferu uticaja u 20. vijeku. Kats ima B.A. iz slovenskih jezika i književnosti i istorije arhitekture sa Univerziteta Kolumbija u Njujorku. Trenutno pohađa doktorske studije iz Istorije arhitekture na Institutu za likovnu umjetnost Univerziteta u Njujorku, gdje istražuje istoriju industrijalizovane građevine i arhitektonskog rada širom Sovjetskog Saveza, socijalističke Jugoslavije i postkolonijalnog portugalskog govornog područja.

 

Kao članica tima kustosa u Odeljenju za arhitekturu i dizajn u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku (MoMA), Kats je bila u timu organizatora izložbe “Ka betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji: 1948-1980”, održanoj 2018. godine, na kojoj su bili predstavljeni crteži iz lične arhive Svetlane Kane Radević. Godine 2019. učestovovala je u organizaciji “Skopskog oživljavanja: umjetnost, internacionalizam i solidarnost” u Muzeju savremene umjetnosti u Skoplju. Takođe je ko-kustoskinja “Grada sjutrašnjice”, istraživačke inicijative i niza izložbi koje podržava Goethe-Institut koje ispituju istorijski razvoj sovjetskog arhitektonskog nasljeđa od ruske revolucije do kraja sovjetskog komunističkog projekta. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji izložbi u Novoj Tretjakovskoj galeriji u Moskvi, Jermenskom nacionalnom muzeju arhitekture Aleksandra Tamanijana i Palati umjetnosti u Minsku.

 

Kats je bila gostujući docent na Pratt Institutu u Njujorku, Univerzitetu Kolumbija, Fakultetu za arhitekturu, planiranje i očuvanje na Harvardskoj  školi dizajna,  te na Univerzitetu Pensilvanija –  Vajcman školi dizajna. 

 

Anna je objavljivala eseje i kritike u mnogim eminentnim časopisima, kao što su Artforum, The Architectural Review, LEAP i Metropolis, gde je i saradnica u uredništvu.