Dijana Vučinić

kustoskinja

Dijana Vučinić je arhitektica – osnovala je i vodi interdisciplinarnu arhitektonsku praksu DVARP koja se bavi različitim projektima od urbanog dizajna, projekata javnih objekata, hotela i vila do rezidencijalnih objekata i scenografije. Njen rad bazira se na istraživanjima urbanih promjena u gradskoj sredini i turističkim oblastima u razvoju; istraživanjima o post-tranzicionom gradu i interaktivnim savremenim gradskim sredinama. Osnivačica je APSS Instituta, platforme za arhitektonsko istraživanje i obrazovanje nastale kroz KotorAPSS ljetnju školu. Za prve četiri godine fokus škole i instituta bio je RE-USE pristup i mnogi istraživački projekti nastali su iz ove teme što je rezultiralo i postavkama u crnogorskom paviljonu na XIV Venecijanskom bijenalu arhitekture. 

Vučinić je bila jedna od kustosa i koautorka izložbe Treasures in Disguise – Crnogorskog paviljona na XIV Venecijanskom bijenalu 2014. godine. Bila je i komesarka izložbe Crnogorskog paviljona na XV Bijenalu arhitekture u Veneciji 2016. godine, u okviru kojeg je sa kustosima Bart Lootsma i Katharina Weinberger razvila Projekat Solana Ulcinj. 

Bila je profesor na Fakultetu za politehniku na Univerzitetu Donja Gorica, kao i gostujući predavač na Univerzitetu u Friburgu, Univerzitetu u Karlsrueu, na mnogim simpozijumima kao što su Creative Forum Ljubljana, BIG konferencija Ljubljana, Priština Architecture Week, i drugi. Učestvovala je na Čikaškom bijenalu arhitekture 2017. godine. Dobitnica je nagrade za Vizionara godine za Jugoistočnu Evropu, koju dodjeljuje Zavod BIG iz Ljubljane. 

Vodila je Odjeljenje za razvojne projekte u urbanizmu i arhitekturi u Vladi Crne Gore sa portfoliom koji obuhvata arhitektonske konkurse, projekte razvoja kulturne baštine i druge projekte koji se odnose na razvoj arhitekture i urbanizma u Crnoj Gori.