Katarina Milačić

menadžerka za marketing i komunikacije

Katarina Milačić je specijalistkinja za marketing i komunikacije sa bogatim iskustvom u komunikacijama i marketingu u Nemačkoj, Velikoj Britaniji i Crnoj Gori. Radila je sa klijentima iz različitih industrija – od interneta, zdravstva, umjetnosti do turizma – na oblikovanju njihovih brendova i komunikacionih strategija. Osnivačica je Strategist-a, kompanije koja je aktivna na polju marketinga i komunikacija sa jasnim fokusom na odgovorno korporativno ponašanje i održivi razvoj.

 

Katarina je vodila razne kampanje za podizanje svijesti o važnim društvenim temama i blisko sarađuje sa brojnim velikim privatnim kompanijama i lokalnim i nacionalnim institucijama u Crnoj Gori.